aktuality
o nás
sponzoři
fotogalerie
archiv
Pakulturní Knihotoč
Benefiční koncerty pro Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Vyklanticích
Familiae genealogia - Po stopách našich předků
maillist

odhlásit odběr
Facebook sociální sítě

Benefiční koncerty pro Kostel sv. Jana Nepomuckého ve Vyklanticích 2014

Ve dnech 13. a 19. července 2014 proběhly v Kostele sv. Jana Nepomuckého ve Vyklanticích dva benefiční koncerty a to za podpory obce Vyklantice a ve spolupráci Pakultura o. s. a dr. Pavla Lišky.

Ohlas koncertů byl obrovský. Oba koncerty navštívilo dohromady více než 200 posluchačů, kteří společně přispěli částkou 16.000,- Kč! Všem návštěvníkům za to velmi děkujeme! Výtěžek sbírky bude použit na opravu a pořízení kopií mobiliáře kostela. O použití peněz Vás budeme informovat na těchto stránkách.

Návštěvníci ocenili jak hudebníky a jejich produkci, tak i upravenost kostela a celé obce, což slouží ke cti zejména vedení obce tak i místního kostelníka pana Zíky. Návštěvníci, kteří byli ve Vyklanticích poprvé, se zajímali o možnost ubytování v obci, aby se vrátili a mohli si prohlédnout i okolí obce. Jediným smutným výsledkem tak byla malá účast místních obyvatel.

Pro velký zájem o tento druh kulturního vyžití se pořadatelé pokusí zajistit koncert v průběhu letošních vánočních svátků a uspořádat alespoň jeden benefiční koncert opět příští v léto.

Děkujeme Vám za přízeň a těšíme se na shledanou!

Dr. Pavel Liška a Bc. Martin Prokop


Vánoční koncert 2014

Za podpory obce Vyklantice a ve spolupráci s Pakultura o. s. a vyklantickou farností byl v kostele sv. Jana Nepomuckého, na svátek sv. Štěpána, tedy 26. 12., uspořádán koncert spojený se zpěvem vánočních koled. Účast na koncertu byla skutečně velká, sešlo se více než 110 posluchačů. Obě zpěvačky slečny Jana Vondrů a Pavla Radostová s panem Jiřím Váňou, který zpěv doprovázel na varhany a na klavír, provedly posluchače díly Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a jiných. Na závěr koncertu si všichni účastníci radostně a s elánem zazpívali nejznámější koledy. Potěšující skutečností koncertu byla početná účast místních občanů. Výsledkem sbírky byl zisk ve výši 4.816,- Kč, což je, vzhledem k absenci sponzora, velice potěšující výsledek. K dnešnímu dni ve fondu na opravu interiéru kostela je 20.816,- Kč. Práce však pokračují pomalu. Na základě připomínek památkářů jsme zadali průzkum oltářní apsidy, který proběhl v listopadu t. r. a nyní se čeká na písemné vyhotovení, aby bylo možné objednat malířské práce.

Pavel Liška

Řekněte o této stránce svým známým

Řekněte o této stránce svým známým na Facebooku! Řekněte o této stránce svým známým Twitteru! Řekněte o této stránce svým známým GooglePlus! Sociální sítě - sharerPAKULTURA z. s.http://www.pakultura.cz© 2012-17admin